Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

ΧΡΥΣΑΦΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!!!!

Τεράστια χρηματικά ποσά πληρώνει η πολιτεία  για την στέγαση αστυνομικών υπηρεσιών σε διάφορα κτήρια, χωρίς όμως κανένα απ’ αυτά να έχει κτιστεί γι αυτό τον σκοπό και να πληροί κατ’  ελάχιστο τις προϋποθέσεις για αστυνομικό τμήμα αφού η πλειοψηφία τους είναι διαμερίσματα , μονοκατοικίες και καταστήματα!!!!!!
Μόνο στην Θεσσαλονίκη για την στέγαση δεκαεπτά (17)  αστυνομικών
 υπηρεσιών σε ιδιώτες τον μήνα δαπανούνται περίπου 125.000 €  δηλαδή ετησίως 1,5 εκατομμύριο € !!!!!!
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δ.Α.Ε.Θ. 27.000 €  ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ 25.000 € , ΧΑΡΙΛΑΟΥ 8.000 €, ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12.000 €, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 7.000 € , τα προηγούμενα ποσά είναι ανά μήνα!!!!!
Ενώ για όλη την Ελλάδα 23.5 εκατομμύρια € !!!!!
Πολλά μισθώματα έχουν λήξει, ενώ άλλα πλησιάζουν στην λήξη τους και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες των ακινήτων δείχνουν απροθυμία για ανανέωση με ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου κατ’ 20% όπως θέλει η ηγεσία του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.
Και προτού αρχίσουν οι εξώσεις, ας αρχίσει η μεταρρύθμιση – αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών με καταργήσεις και συνενώσεις υπηρεσιών, έτσι θα έχουμε τεράστια μείωση της δαπάνης για ενοίκια, ενώ η σταδιακή δημιουργία κατάλληλων για αστυνομικές υπηρεσίες  κτηριακών υποδομών μέσω Σ.Δ.Ι.Τ η Δημοσιών Επενδύσεων θα επιφέρει εξοικονόμηση τεραστίων δαπανών στο Κράτος. Τα Χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τις ανωτέρω προτάσεις μας προτείνουμε να δοθούν για τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής και της Υγιεινής & Ασφάλειας των Αστυνομικών.

Α.Σ.Π.Α